Czego szukasz?
SKONSULTUJ
Projekt

Klauzula Informacyjna Newsletter

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby komunikacji marketingowej przez
ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska (ul. Wejherowska 71/1, 84-240 Reda)
Cele przetwarzania
 • Marketing bezpośredni towarów i usług oferowanych przez ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska
Dane przetwarzane imię i nazwisko, email, telefon, zawód
Podstawa prawna przetwarzania
 • Realizowany przez ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska prawnie uzasadniony interes: podejmowanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty wspierające ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska w podejmowaniu działań z zakresu marketingu bezpośredniego
 • Pracownicy ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane przez okres podejmowania przez ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska działań z zakresu marketingu bezpośredniego, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia) lub ograniczenia przetwarzania.
 • Zgodę cofnąć może Pani/Pan na stronie www.sztuka-swiatla.pl lub skontaktować się za pomocą adresu e-mail: rodo@sztuka-swiatla.pl
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska (ul. Wejherowska 71/1, 84-240 Reda), email: rodo@sztuka-swiatla.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, imię i nazwisko, email, telefon, zawód, przed zawarciem umowy z ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe ATRIA Sztuka Światła Dagmara Rostkowska nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.
Do Góry